not enough, anyhow


jag vet.
jag tillhör den delen som påverkas så hårt, som tar allt så hårt.
där alla onda ord blir som ett nytt slag i magen, hårdare för varje gång.
där vartenda viskning blir till baktalande ord, där vartenda skratt jag hör är en negativ kod för mig.
jag hatar orden vars viskningar blir till hat för mig.
där allt jag gör blir till fel, ingenting, ingenting, ingenting, är nog.
där jag är ingenting och det är aldrig nog.
aldrig.
ihåligt

jag känner inte igen mig själv längre, känslorna har på något sätt tagit över.
förvandlat mig till ett ihåligt skal, gråtandes inombords.
jag bubblar inombords, det når ytan och jag kan inte stå emot längre.